Publikasjoner

Historielaget har stått bak utgivelse av bokverk opp gjennom åra. De fleste av disse er å få kjøpt ved hendvendelse til post@ringebu-historielag.no.

Gardar og Slekter

Einar Hovdhaugen, 1953

Bygda Vår

Einar Hovdhaugen, 1976

Utvandringa frå Ringebu til Amerika

Einar Hovdhaugen 1975, 1983, 2005

Frå det gamle arbeidslivet

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt 1993, andre opplag 2012

ISBN 82-990451-4-2

ISBN 978-82-91896-14-4

Nedlagde Heimar

1996

Seterhistorie for Ringebu

2011

Hemgrenda

Årbok, sammenhengende siden 1977. De fleste er fortsatt til å få kjøpt. Utsolgte årganger er 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1995.

Heim og Folk

Halvor Aaby. Fem bind planlagt, bind 1 om Venabygd publisert 2013, bind 2 Kjønnås publisert 2014. Bind 3, Vålebru, 2015. Deretter Vekkom, Brekkom, Fåvang, Vestsida vil følge dei neste åra.

Vålebru 100 år

Per Aasmundstad

Kildematriell transskribert fra gotisk

 • Ministerialbøkene for Ringebu frå 1696 fram til 1898. Dette er trykt i 17 hefter og bøker.
 • Tingbok for Søndre Gudbrandsdal 1664 - 1700 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbransdal 1705 - 1726 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1727 - 1739 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1739 - 1746 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1747 - 1753 (Saker frå Ringebu). trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1754 - 1758 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1754 - 1756 (Saker frå Ringebu).
 • Skifter frå Ringebu 1682 - 1720, trykt hefte.
 • Kallsboka for Ringebu 1732 - 1772, trykt hefte.
 • Veghistorie for Ringebu, trykt hefte.
Andre publikasjoner av lokal interesse

Det er også andre som har publisert lokalhistorisk stoff uten at historielaget har hatt noe med det å gjøre. Vi ramser opp et tilfeldig utvalg her. Om det er noe vi ikke har fått med, ta gjerne kontake med post@ringebu-historielag.no. Vi er interessert i å få til en mer fullstendig oversikt.

Jubileumsskrifter

Hundre års grotid og vokstertid – Ringebu og Fåvang Bondelag 100 år

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt av Ringebu og Fåvang Bondelag 1985

ISBN 82-990451-2-6

Ringebu Kommune 1837–1987

Utgitt av Ringebu Kommune 1987


Ringebu Sparebank 1860 – 1960

Forfatter: Eyvind Lillevold

Utgitt av Ringebu Sparebank 1960

Venabygd Kyrkje 200 år

Forfatter: Simon Dahlen

Utgitt av Venabygd Sokneråd 1980

ISBN 82-7275-005-8


Ringebu Ysteri gjennom 40 år — 1913–1953

Utgitt av Ringebu Ysteri 1953

Ysteridrift i Ringebu gjennom 75 år

Utgitt av Ringebu/Fåvang Ysteri 1987

Jubileumsskrift Fåvang Idrettslag 1923–1973

Utgitt av Fåvang Idrettslag 1973

Historia om Fåvang Idrettslag 1923–1995

Utgitt av Fåvang Idrettslag 1995

Ringebu Idrettslag 100 år — 1895–1995

Forfatter: Asbjørn Haverstad

Utgitt av Ringebu Idrettslag 1994

Ringebu-Fåvang svinavlslag 1961–1986 25-års-beretning

Utgitt av Ringebu-Fåvang svinavlslag 1987

Skoghistoria for Ringebu

Forfattere: Morits Nordrum og Jon Ødegård

Utgitt av Ringebu-Fåvang Skogeierlag 2005

Ringebu Bilruter

Utgitt av: Stein Olav Dokk 2015


Dikt

Vers og viser frå bondetunet

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Heim og grend

Forfatter: Ola Rønningen

Utgitt 1973

Gards-, Grende- og Familiehistorie

Forkalsrud «ödegaarden Forkalsrud» 33-1

Forfatter og utgiver: Jon Ødegård 2007

Husmannsbruket Guttuhaugen «Gjennom gråe grenders kav»

Forfatter: Oddmund Kristiansen

Utgitt av Dølaringen Boklag 1996

ISBN 82-90072-67-8

Bidrag til kunnskap om Hirikjøl-almenningen

Forfatter: Morits O. Nordrum

Utgitt 2000

Kolstadroa Frå husmannskår til velstandsår

Forfatter: Erling Raubakken

Utgitt 1995

ISBN 82-7275-091-0

Skjeggestad – gardens historie fra 1860 til 2015 og folkene på garden

Forfattere: Lauritz og Arne Kleven

Utgitt 2015

Gardshistorie Nordrum i Fåvang «Någå tå di eg væt!»

Forfatter: Morits O. Nordrum

Utgitt 2015

Gardshistorie Nordrum i Fåvang «Gard og Slekt»

Forfattere: Engebret Hougen og Arild Løsnes

Utgitt 2015

Barneår i Venabygda

Forfatter: Kristine Haugen

Utgitt 2004
Gundershaugen – Historia om garden og folket

Forfatter: Kristine Haugen

Utgitt 2007

Da fjellet ble matbu og stabbur – Allergodtslekten fra Brekkom Ringebu

Forfatter: Ole Hovdhaugen, Volda.

Utgitt: 1998

Bestemor Fåvang – Ellen Pedersdatter Mathiesen født Gunstadbrend i Ringebu 1893 — 1979

Forfatter: Ole Hovdhaugen, Volda.

Utgitt: 2003

Hageødegaarden - beliggende i Wennebøigdens Annex udi Ringeboe præstegield

Forfattere: Johannes Haugstad, Arne Spidsberg, Geir Paulsrud og Steinar Skåden

Utgitt av Thorsrud, Lokalhistoriske Forlag, Lillehammer, 1999

ISBN: 82-7847-042-1

Anna

Fra Svartnåsån til Kjempegull – Et liv med sau...

Forfatter: Hans M Hjelstuen

Utgitt: 2011

Samdalen – historia om en fjelldal

Forfattere: Gudbrand Berg og Lars Haugen

ISBN 9788230322321

Utgitt: 2013

Frå råk til riksveg Setervegen Lundbakken – Forrestadsetra og andre gamle seterveger og råk i Venabygd

Forfatter: Oddvar Hagen

Utgitt av Vegselskapet Lundbakken – Forrestadsetra og Venabygd Grunneierlag 1976

Spelmenn frå Ringebu

Forfatter: Ola Rønningen

Utgitt 1939

Ringebu Stavkyrkje Sognekirken i form og funksjon gjennom 900 år

Utgitt av Stiftelsen Ringebu Samlingene 1998

ISBN 82-91955-01-8

Der Laugen strøymer utval av dikt og avisartilklar

Forfatter og utgiver: Pål Kluften 1952

Frå Venabygd til Texas Pioneren Jehans Nordbu

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt av Det Norske Samlaget 1975

Ringbu

Forfatter: Ivar Kleiven

Utgitt av H. Aschehoug & co. 1928

Slekta vår

Forfatter: Ola Rønningen

Brennhaugslekta

Forfatter: Ola Rønningen

Svendstadstugufolket

Forfatter: Oddvar Hagen

Utgitt 1988

Oljebrenning - En lokalhistorisk egenart av attåtnæring

Forfattere: Erling Raubakken og Arne Løsnesløkken

Utgitt 1978 av Fåvangfjellets sportskapellag

Gudbrandsdalen gjennom krigsåra

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt 1949

Minner frå livet mitt

Forfatter: Håkon Ødegård

Utgitt 1983

Imsdalens Historie

Forfatter: Hallvar Huset

Utgitt 1986

Heimgard og fjellgrend - eventyrlandet

Forfatter: Johannes Haugstad

Utgitt 1996

ISBN 82-7275-095-3


Varp og Veft

Forfatter: Johannes Haugstad

ISBN 82-90.439-82-2


Til fjells i feriene

Forfatter: J. A. Friis

5. utgave utgitt 1943

Beskrivelse over Gudbrandsdalen Provstie

Forfatter: H. F. Hiorthøy

Utgitt 1785, ny utgave fra Lokalhistorisk forlag 1990

ISBN 82-7404-037-6

Reise giennem en deel af Norge tredje Bind, Gudbrandsdalen og Hedemarken

Forfatter: Gerhard Schøning

Utgitt 1775, ny utgave Tapir forlag 1980

Brekkominger i arbeid, leik og krig

Forfattere: Helge Nordølum, Erik O. Bakken, Hallstein Hage

Utgitt 1997

ISBN 8278470200

Befolkningsutviklingen i Ringebu på 1700-tallet - med någå attåt

Forfattere: Hallstein Hage, Ole Johannes Gilleberg

Utgitt 1995

ISBN 8272750880

Myre i Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000

Forfattere: Hallstein Hage, Ellen Elisabeth Voss, Ole Bjørn Myhre

Utgitt 1998

ISBN 8272750996