Er dette noe for deg - å ta vare på bilder?

Å ta vare på bilder er det mange som gjør. Vi ser på bilder og snakker om motiv og mennesker. Det kan være bilder fra vår egen tid og tidligere tider, og vi frisker opp minner fra turer, arrangement og begivenheter. Dette går greit så lenge vi gjenkjenner motivene, eller identifisering er gjort. Vanskeligere blir det når dette mangler.

I Ringebu Historielag har vi en aktiv bildegruppe gjennom mange år som prøver å finne ut av dette. De arbeider regelmessig en gang i uken med å scanne bilder av både gammel og ny dato, og de prøver å finne så mange opplysninger som råd. De gjør det de kan for at ettertida skal hvite hva bildet viser. Et slikt arbeid blir en aldri ferdig med, for det dukker stadig opp nytt stoff.

Så er spørsmålet: Kunne DU tenke deg å bruke noe av din tid på dette arbeidet? Du får opplæring om du trenger det, du blir en del av et hyggelig miljø, og du blir en del av et viktig arbeid. Av praktiske grunner bør du fortrinnsvis være i Ringebu kommune.
Er du interessert, så kan du ta kontakt med leder i bildegruppa, Knut Olafsen, eller post@ringebu-historielag.no.