Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte med lokalhistorisk foredrag

onsdag 18.mars 2020 kl. 19.00 på Sør-Fåvang grendehus

Sakliste:

  1. Åpning, velkommen til møtet

  2. Godkjenning av innkalling og sakliste

  3. Valg av møteleder

  4. Årsmelding

  5. Regnskap

  6. Valg

  7. Arbeidsplan for 2020

  8. Kaffeservering

  9. Faglig innslag v) Sigurd Krekke: Hoppmiljøet i bygda

Vel møtt!

Fåvang, 28.02. 2020