Bli med og samle Gudbransdalsminne

Kurs i regi av Memoar i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea, sekretariatet i Opplandsarkivet og Gudbrandsdal historielag Dølaringen

Gjennom eit liv vil kvar og ein av oss samle minne frå kvar dag vi har levd. Nokre av oss har også ei god evne til å fortelja kva vi har opplevd gjennom livet. Gudbrandsdalsmusea, Opplandsarkivet og Gudbrandsdal Historielag Dølaringen har gåt saman. Vi vil samle inn minne frå levd liv for framtida frå folk i Gudbrandsdalen - og Memoar tilbyr å lære oss opp i dette.

Klikk her for informasjon/påmeldingsskjema

Stad Ringebu innovasjonssenter, Midtdalsarkivet
Tid onsdag 19., torsdag 20. og fredag 21. februar 2020.
Du kan vera med på heile kurset, eller på delar av det. Påmeldingsfrist: 10. feb 2020