Årsmelding 2018

Årsmøtet ble arrangert på Venaheim, torsdag 22. mars kl 19.00. 28 personer skrev under på protokollen. Det faglige innslaget var foredrag av Hans Olav Haugen om dramatiske hendelser i Tapptjerndalen i 1944 under aksjonen ”Operasjon Almenrausch”

Etter årsmøtet i 2018 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Birgit Bråstad, Øyvind Myhrsveen
Varamedlemmer til styret: Gudbrand Berg, Guri Haugstad Rønningen og Odd Arne Furusæter
Revisor: Hans M. Hjellstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Else Borgen, Knut Evensen og Anne Berit Skogvang, førstnevnte som leder
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v)Roald Smestad, og gjelder for kalenderåret 2018. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 93 saker. Medlemstallet er som før, i underkant av 700.

Arbeidsgrupper i laget:

 1. Gotisk gruppe. Leder Halvor Aaby, er opptatt med Ringebu Heim og folk, så derfor har det ikke vært aktivitet i gruppa i meldingsåret.
 2. Slektsgranskning. Ole-Jon Moastuen og Wenke Horten og hjelper de som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland. Bra aktivitet.
 3. Bildegruppe. Gruppa består av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle, Kjell Hovde og Oddveig Borgedal. De møtes fast en gang i uka og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
 4. Skolesamling. Siden Anne Thea og Knut Olafsen la ned arbeidet sitt i fjor, har det vært liten aktivitet dette året, men begge to deltok i arbeidet med Gammelsdags skole i Imsdalen.
 5. Logogruppe. Gruppa har bestått av Ragnhild Borgen Hauge og Torbjørn Torgersen. Torveig Dahl har hatt en rådgivende funksjon. Leder i historielaget ble med i gruppa i løpet av året. Faglig ansvarlig er Krible Design. Mange møter er avholdt. Logo er nå ferdig utarbeidet og finnes på facebook og hjemmesida.
 6. Hemgrenda. Boknemnd: I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten, Anne Berit Skogvang, Per Åsmundstad. Leder i laget er også med.
 7. Ringebu- Heim og folk, Brekkom og Imsdalen. Boknemnd: I tillegg til forfatter Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård har nemnda for Bind 5, bestått av: Terje Tromsnes, Knut Kvernflaten, Ola Hauge, Mari Hilstad, Lars Haugen, Knut Olafsen, Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme. Boknemnda har hatt mange møter. Mari, Halldis og Olaug har lest korrektur.
 8. Ringebu - Heim og folk, Sør- Fåvang er under arbeid. Ola Hauge er godt i gang med skrivinga. I tillegg til forfatter og redaktør, samt de ansvarlige for kart og bilder, Ola Hauge og Knut Olafsen, består nemnda for denne boka av Rolf Bråstad, Hedvig Amrud og Sigurd Søreng. Korrekturlesere er Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga. Boka ble innbundet i Skien, og Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Prisen er på 180 kr for medlemmer og 200 kr for ikke-medlemmer. Pakkedagen var i Kaupanger mandag 22.11. Salgskorpset fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i lokalavisene. Det er godt salg av boka.

Ringebu-Heim og folk Brekkom og Imsdalen kom litt etter Hemgrenda. Trykking og binding som for Hemgrenda. Boka er på 445 sider. Prisen er på 350 kroner. Boka har fått omtale i avisene og selger godt.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

I august var det tur til Østfold med stor deltagelse. Planlagt tur for tillitsvalgte til Ulsrud og Gausdal Prestegard ble avlyst pga kollisjon med andre opplegg og derfor dårlig påmelding.

Kulturarrangement/æresmedlemmer

Kulturkvelden med tema fra Vekkom ble arrangert på Ringebu ungdomsskole den 17.06. Stort frammøte.

Representasjon

 • representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen
 • deltatt i prosjektet Tankeplass i Oppland fylkeskommunes regi. Historielaget er med i ei referansegruppe. Noen møter er avholdt.
 • medarrangør i Ringebu Stavkyrkje av foredraget Klangen, kunsten, handverket med campanolog Henning Andersen
 • medarrangør av Tullpratkveld i Inntunet
 • representert på årsmøtet i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen
 • deltatt i ei arbeidsgruppe om stavkyrkjeutstillinga og historia om Prestegarden
 • medarrangør av Gammeldags skole i Imsdalen sammen med Ringebu skole.
 • deltatt på Fåvangdågån
 • deltatt på Ringebudågån
 • medarrangør av arrangement i Innovasjonssenteret med Lars Thue om konsesjonslovene
 • arrangert slektsforskningskurs på Innovasjonssenteret. Ole Jon Moastuen var leder for opplegget
 • forespurt i arbeidet med navneforslag på veger i Kvitfjellområdet og på Venabygdsfjellet
 • forespurt i arbeidet med korrigering av seternavn etter initiativ fra kartverket
 • bidratt med innspill til kunnskap om Olavskilder i bygda

Annet

Hjemmesida er laget av Knut Forkalsrud. Han er og administrator. Sida genererer en del aktiviteter
Økonomisk situasjon: God. Viser ellers til regnskapet

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Fåvang, 23. 02. 2019
Olaug Widme