Konsesjonslovene og det norske vannkraftregimet

Har vi noko å lære av historia?

Lars Thue, professor emeritus ved BI, Oslo

Innovasjonssenteret, Ringebu

tysdag 23. oktober kl. 18.00

Lars Thue. Foto: Universitetsforlaget.

Lars Thue er cand.philol. frå Universitet i Oslo med statsvitskap grunnfag, sosiologi mellomfag og historie hovudfag. Han har arbeidd med lokalhistorie og næringslivshistorie med særleg vekt på infrastrukturhistorie (elforsyning, telekommunikasjon og post). Som næringslivshistorikar har han arbeidd mykje med energihistorie, prosjekt om utviklinga i norsk elforsyning frå slutten av 1800-talet og fram til i dag.

Han heldt foredrag på Gudbrandsdalsseminaret i januar 2018, men vi syntes det var viktig å gje han meir tid med ein eige temakveld. Dette er veldig relevant tema i dag, og hans foredrag vil gje oss god bakgrunn i korleis konsesjonslovane og vasskraftutviklinga har vokse fram.

For arrangørane
Ringebu Rotary, Ringebu Historielag, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og Gudbrandsdalsmusea.
Ringebu 23.09.2018

Torveig Dahl