Innkalling til årsmøte 2018

Torsdag 22. mars 2018 kl 19.00 på Venaheim i Venabygd

Etter vanlige årsmøtesaker blir det lokalhistorisk foredrag av krigshistoriker Hans Olav Haugen:

Operasjon Almenrausch

Det er en beretning om dramatiske hendelser i Tapptjerndalen i 1944.

Sakliste

  1. Åpning, velkommen til møtet

  2. Godkjenning av innkalling og sakliste

  3. Valg av møteleder

  4. Årsmelding

  5. Regnskap

  6. Valg

  7. Arbeidsplan for 2018

  8. Kaffeservering

  9. Foredrag

Vel møtt!

Fåvang, 06. 03. 2018

Styret