Årsmelding 2017

Årsmøtet ble arrangert på Høgvang torsdag 12.april kl 19.00. 64 personer skrev under på protokollen. Det faglige innslaget var ”Lærerinnen som åpnet fluktruten til Sverige” ved Hans Olav Haugen.

Etter årsmøtet i 2017 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Birgit Bråstad, Øyvind Myhrsveen
Varafolk til styret: Gudbrand Berg, Guri Haugstad Rønningen og Odd Arne Furusæter
Revisor: Hans M. Hjelstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Bodil Dahl, Else Borgen og Knut Evensen
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v)Roald Smestad, og gjelder for kalenderåret 2017. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 78 saker. Medlemstallet er vel 700.

Arbeidsgrupper i laget

  1. Gotisk gruppe. Leder Halvor Aaby, er opptatt med Ringebu Heim og folk, så derfor har det ikke vært aktivitet i gruppa i meldingsåret.
  2. Slektsgranskning. Knut Kvernflaten, Wenke Horten og Ole-Jon Moastuen hjelper de som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland. Bra aktivitet. I løpet av året valgte Knut Kvernflaten å redusere aktiviteten sin der.
  3. Bildegruppe. Gruppas mannskap består av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle, Kjell Hovde og Oddveig Borgedal. De møtes fast en gang i uka og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
  4. Skolesamling. Gjenstandene er plassert ved gymnastikksalen på Ringebu skole og er registrert med gruppe, navn og nr, slik at det er et oversiktlig kartotek. De som har stått for dette arbeidet er Anne Thea Høye Olafsen og Knut Olafsen. I løpet av året har de lagt ned arbeidet sitt. Lokalet er nå fullt, og det fører til at ingen nye registreringer blir gjort.
  5. Logogruppe. Gruppa ble satt i gang 05.05. på Kvitfjelltunet Kro. Ragnhild Borgen Hauge, Torbjørn Torgersen og Henning Olstad sa seg også villig til å være med. Sistnevnte har ikke hatt anledning til å møte. Torveig Dahl har vært med som rådgiver noen ganger.
  6. Hemgrenda, Boknemnd: I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten, Einar Høystad, Anne Berit Skogvang, Per Åsmundstad. Leder i laget er også med.
  7. Ringebu- Heim og folk, Boknemnd: I tillegg til forfatter Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård består nemnda av: Terje Tromsnes, Knut Kvernflaten, Ola Hauge, Mari Hilstad, Lars Haugen, Knut Olafsen, Olaug Widme, Halldis Myhre Tvete. Boknemnda har hatt mange møter. Mari, Halldis og Olaug leser korrektur.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga. Boka ble innbundet i Skien, og Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Prisen var på 180 kr. for medlemmer og 200 for ikke-medlemmer. Pakkedagen var i Kaupanger mandag 13.11. Salgskorpset fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i lokalavisene. Det er godt salg av boka.

Ringebuboka: Den femte boka av Ringebu - Heim og folk bind 5-Brekkom er under arbeid og kommer etter planen i 2018.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

  1. Søndag 20.08.2017 var tillitsvalgte på tur til museet i Vågå og Lom.

Kulturarrangement/æresmedlemmer

Kulturkvelden ble arrangert på Kaupanger den 18.06. Jon Ødegård viste bilder og fortalte om Bertrand Narvesen. Det var diktlesning, sang og musikk. Servering. Svært stort frammøte. Halvor Aaby fikk Kongens fortjenstmedalje og ble utnevnt til æresmedlem i RH.

Representasjon

25.01. var RH representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen

01.05. var RH representert på Vegmuseet på Hunderfossen i forbindelse ned Lokalhistorie i skolesekken

06.05. var RH representert på landsmøte for LLH

13.05. var RH representert på årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen på Lesja.

17.06. deltok RH på Fåvangdågån

24.06. deltok RH på Ringebudågån

09.09. deltok RH med stand på Kulturminnedagene i Vålebrua i samarbeid med Ringebu kommune og Gudbrandsdalsmusea

07.10. deltok laget på Fårikålfestivalen i Ringebu.

24.10. deltok RH med Utvandrerkveld på biblioteket i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og biblioteket

11.11. deltok RH med stand på Høstmarked i vognskjulet i Ringebu Prestegard

20.11., 27.11. og 04.12 arrangerte RH Slektsforskningskurs på Innovasjonssenteret. Ole Jon Moastuen var leder for opplegget. Mange påmeldte.

Annet

09.02. var vi på besøk hos Ringsaker Historielag

Laget har bidratt med bilder til utstilling på Tunet Kro i kroas regi

I løpet av året er vi på Facebook, og vi har VIPPS

Laget har deltatt i forbindelse med planene om flytting til Innovasjonssenteret

Hjemmesida genererer en del aktiviteter

Vi har hatt noe engasjement ang nye lokaler, spesielt med tanke på skolesamlinga: Møte med Arbeiderpartiet og vi har tatt kontakt ang. forskjellige lokaler som er funnet enten uegnet eller for dyre

Økonomisk situasjon

Viser til regnskapet

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk

Fåvang, 06.03.2018
Olaug Widme